1 miljard beter verdelen

By Tom Lassing / 5 februari 2014

In de discussie of rijkdom het beste bij een kleine groep kan bestaan, of liever beter verdeeld is over velen wordt nog wel eens meegenomen dat de rijken er voor gewerkt hebben en dat het ‘dus’ eerlijk is.
Dat kan zijn, ik ga dat hier niet bediscussiëren, want het is een non discussie.
De vraag zou moeten zijn, wat is beter, 1 miljard bij één persoon, of 1 miljard bij 1000 personen?
Het antwoord is dan veel simpeler. De wereld en de samenleving is er meer bij gebaat dat het geld bij 1000 personen aanwezig is. Dan is er veel meer handel, dan is er veel meer geluk en er is minder onrust.
De vraag die je wel moet stellen, is of die 999 mensen dan dat miljoen moeten krijgen, of dat ze er voor moeten werken.
Dat maakt de oplossing van het probleem namelijk zo moeilijk. We realiseren ons dat een eerlijker verdeling beter is, maar de persoon die een miljard wist te verdienen, die heeft iets gedaan wat die andere 999 blijkbaar niet deden.
Hij heeft echter niet 1000 x harder gewerkt.
Hij is echter wel slimmer geweest, of hij (zij) heeft meer geluk gehad.
Soms is het een aangeboren talent, soms is het een perfecte kruiwagen. En af en toe zit er ook iemand bij die gewoon een briljant idee heel erg goed uitgevoerd heeft.
En dan kan je in onze huidige samenleving binnenlopen.
Dat is dan ontzettend leuk voor jou, maar het is over het algemeen minder goed voor de samenleving.
Was Spanje in 1775 een rijk land? Haar elite was de rijkste op aarde. Het ontbrak ze door de goudvondsten in Zuid- en Midden Amerika aan niets. De bevolking van Spanje leed honger. De regio Holland had indertijd een vrijwel 100% werkgelegenheid. Ook hier was een rijke elite, maar veel minder extreem dan in Spanje. Hier had iedereen werk en eten. Ook dat kon nog altijd veel beter, maar in vergelijking met Spanje was het hier de hemel op aarde.

Door rijkdom beter te verdelen, zal je als samenleving gelukkiger zijn. Maar blijft het feit dat sommige mensen 80 uur per week werken, en anderen gewoon niet willen werken. Niet iedereen wil werken, kan werken, of geeft om financiële rijkdom. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk. We zijn allemaal individuen met eigen ideeën en opvattingen.
Inkomensgelijkheid nastreven is alleen al vanuit dat standpunt bezien waanzin. Een minder extreem verschil tussen rijk en arm is echter wel wenselijk, want als de armen ook goed kunnen leven, dan profiteren de rijken daar vervolgens ook weer van. Helaas vergeten de superrijken dat erg makkelijk omdat ze door hun extreme rijkdom ook heel erg in hun eigen wereldje gaan leven.
Vooral de rijken zullen zich de voordelen van welvaartsverdeling moeten realiseren voor het te laat is en de armen, zoals in Venezuela, de macht grijpen en iedereen arm maken. Dat is immers ook een oplossing.

Bron: BeursBox.nl 1 miljard beter verdelen

Leave a comment: