Disclaimer en Privacy policy

De eigenaren en schrijvers van en op de site accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor wat u als lezer met de gegevens op de site doet.
Beurzen zijn in zekere zin onvoorspelbaar en daarnaast zijn de gegevens op de site en in de mailing aan veroudering onderhevig. Daar wij geen enkele invloed hebben op wanneer u een stuk leest en wanneer u er iets op gaat doen, sterker nog, WAT u met de gegevens gaat doen, is het duidelijk dat uw acties ook UW verantwoordelijkheid zijn.
De eigenaars en schrijvers hebben geen bovenmenselijke gaven (zover bekend) en behouden zich het recht voor menselijke fouten te mogen maken. Dat houdt in dat een koers ook wel eens een keer een ongewenste richting in kan gaan, of dat een verwacht uitgangspunt wel eens niet uit kan komen.

De gegevens op deze Internet pagina zijn gebaseerd op gegevens elders opgehaald op Internet, en, naar wij menen, betrouwbaar. Echter, ondanks ingebouwde controles , kunnen zichonjuistheden bevinden in cijfers en gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde of juiste gegevens op onze Internet pagina’s.

De eigenaren en schrijvers behouden zich het recht voor om posities in genoemde fondsen aan te houden. Sterker nog, wij vinden het een pré als we de posities die we noemen ook zelf innemen. Dat heeft het gevaar in zich van frontrunning, vandaar dat we altijd zullen aangeven wat onze acties zijn of zullen worden.
De andere zijde van het spectrum is wel schrijven en praten over beleggen, maar er zelf niets in doen. Wij denken dat het op die manier werken ongeloofwaardig en zeer onwenselijk is. Op die manier werken, legt het risico van beleggen volledig bij de belegger, zonder dat de schrijver ook maar enig koersrisico loopt.

Geen enkele garantie wordt gegeven op de tijdigheid van de verstrekte gegevens. Natuurlijk streven we naar een snelle berichtgeving, maar u als belegger bent zelf verantwoordelijk voor de posities die u inneemt. Alle informatie die wij aanbieden is ook elders op het Internet al dan niet tegen betaling te verkrijgen. Indien u posities inneemt, bent u zelf verantwoordelijk om de voor u dan belangrijke gegevens bij te houden.

De mailing zal onregelmatig verzonden worden. U moet zich daarbij bedenken dat wij geen geld voor de Beurz.com nieuwsbrief service vragen. Daarnaast is het zo dat de markt min of meer bepaalt welke acties wij ondernemen. Als er niets te melden is, gaan we u niet melden dat er niets te melden is. Het kan daarnaast dus ook zo zijn dat er wel wat te melden is, maar we er niet toe komen e.e.a. snel te publiceren.

Uw gegevens, zoals E-mail adres etc. zullen nooit aan derden verstrekt worden.

In de Nieuwsbrief en op de site zult u reclames en aanbevelingen aantreffen. Het staat u volledig vrij daar al dan niet gebruik van te maken. De eigenaars en schrijvers nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in de advertenties aangeboden externe producten. De verantwoordelijkheid voor die producten ligt bij de aanbieders daarvan. Wel horen we graag van u hoe u over de aangeboden zaken denkt. We proberen ook daarin steeds het beste aan te bieden.

Op reacties van lezers zal zo spoedig als mogelijk gereageerd worden, maar er wordt geen garantie gegeven voor de periode waarbinnen een reactie zal komen. Een reactie kan rechtstreeks, maar kan ook via de reguliere mailing of op de site gegeven worden. Met name als dezelfde vraag meerdere keren binnenkomt is een reactie via de reguliere communicatielijn mogelijk te prefereren.

Wij raden u aan alle content op deze site te vergelijken en toetsen met content die u elders op Internet vindt. Neem nooit iets klakkeloos voor waarheid aan en bepaal altijd uw eigen standpunt. Wij verkondigen op de site onze mening, en die kan anders zijn dan de mening die u of anderen over dat onderwerp er op nahouden. Zelfs als u het eens bent met onze mening kan het verhelderend zijn deze te toetsen met een afwijkende mening.

We stellen het op prijs van lezers content toegezonden te krijgen. Plaatsing daarvan kan nooit afgedwongen worden en voor de inhoud van die content geldt hetgeen hier in de disclaimer is vastgelegd. De schrijver van de content is dus nooit verantwoordelijk voor acties die een lezer daarop gedaan heeft. U als lezer wordt van harte uitgenodigd een stuk content voor de site bij te dragen. Het liefst onder eigen naam, maar onder pseudoniem mag ook, als uw echte naam en gegevens maar bij Beursbox bekend zijn. Mochten er vragen over de content komen dan willen wij u ook wel kunnen bereiken. Alleen in het geval van een gerechtelijk bevel zullen uw echte gegevens aan derden bekendgemaakt worden.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

De gegevens op de site, die zonder externe schrijver vermeld staan, mogen door u gepubliceerd worden, met die restrictie, dat er altijd een duidelijk en op Internet aanklikbare bronvermelding bij staat. Bij twijfel neemt u beter even vooraf contact met ons op. Mailt u dan uw vraag naar redactie @ beurz.com.

Namens het Beurz team,

Tom Lassing

Directeur Pro Gain BV

© Pro Gain BV KvK 30165521 BEST, Nederland