De energie rekening

Ik dacht dat de voorschotten om energie te betalen slechts voorschotten waren. Niets blijkt minder waar. Het is echt alleen een manier om u al in de zomer voor komende winter te laten betalen.
Ik heb op dit moment geen energieverbruik vanwege 43 zonnepanelen. Ik dacht er daarom aan om mijn maandelijkse energie rekening ook naar nul te brengen. Ik sta namelijk sinds half april al min of meer op dezelfde meterstand.
Dat kan dus niet. Ik moet per maand blijven betalen, ondanks dat ik niets afneem. Nu weet ik wel, er is ook vastrecht te betalen, maar dat is heel wat minder dan is nu moet overmaken.
Ondertussen heb ik de totale maandelijkse energie rekening al wel van 450 euro terug naar 290 euro kunnen brengen. Iedere week kan ik het bedrag een klein beetje verlagen. Ondertussen blijf ik nog wel te veel betalen. Vorig jaar kreeg ik uiteindelijk 1000 euro terug. Dat klinkt leuk, maar in feite had ik 1000 euro te veel betaald en pas na bijna een jaar kon ik het weer ‘mijn’ geld noemen.
Ik vind dat niet OK.
Ik geef toe, het is leuker dan moeten bijbetalen, maar ik probeer ‘precies genoeg’ te betalen en liefst per maand. Dat lijkt me namelijk de eerlijkste regeling.

Overigens kan je met Greenchoice wel letterlijk per dag je te betalen bedrag aanpassen. Dat doe ik dus ook, om ze min mogelijk te veel te betalen.
Ook Greenchoice klant worden? Als je dat via deze link doet, dan krijg jet 250 kWu gratis. Het mooie is… ik ook.
https://www.greenchoice.nl/viavriend/  (Code PKYDKR)

One thought on “De energie rekening

 1. GEEF MIJN EIGEN ERVARINGEN VAN 10 JAAR GELEDEN

  Ik ken deze toestanden, en maand op voorhand betalen als je bij energie contract afsluit, en is de zogenaamde voorschotbedrag genaamd. Dit houd boekhoudende truc om op 12 klanten 1jaar zuivere winsten realiseren op 1 jaar, om niet te leveren en 100% winsten te realiseren. In Belgiè is dit verboden, wegens er geen energie verbruikt wordt, kan er ook niet op voorhand betaald worden. Nu de forfaitaire bedragen betreft, is gelukkig nu veel eenvoudiger geworden, maar 10 jaar terug waren in Zeeuws Vlaanderen aan de Belgische grens 10 extra supplementen van Delta Nuts, of extra onkosten, en nadien ook nog afval-
  waters en riooltaks, die nooit meegerekend worden, maar wel meegerekend. Dit allemaal samen, zonder iets te verbruiken, koste mij toen gemiddeld 1000. euro per jaar. Indien u meer verbruikte dan gemiddeld verbruikt, dan stegen de extra supplementen ook nogmaals.
  Dit hebben zij mij toen ook gezegd. Ik heb toen weinig of niets verbruikt, en krijg gen korting of verlaging van de supplementen. Hier werkte het alleen maar in één richting.

  Idem met TV, telefoon, en computer abonnement, dient u ook maand op voorhand te betal-
  en. Inkomen wordt tegelijk op 4 week van de maand betaald, of inlevering van 6,30%. Hier wil ik duidelijk laten opmerken, dat u 2 keer inleveren, maar niemand of weinig mensen dit juiste beeld willen zien. Ik zelf kon het niet verwerkt kregen, wegens deze oneerlijke prak-
  tijken altijd in nadeel van alle burgers in Nederland mag toegepast worden, dan heb ik het nog niet gehad van forfaitaire bedragen, wegens die weinig vervuilt uiteindelijk ook het meeste moet betalen, of juist averechts werkt, is ook mooie v.b, hiervan, en onvoorstelbaar allemaal, en waar is het gezond verstand, meer vervuilen betaald u evenveel!! Degene die minste vervuilt betaald het meeste, ik ben hier vb. van. Per jaar verbruikte ik 25 kubike meter water, en gas was in dat jaar nihil, wegens ik op ander manier verwarmde, en electriciteit ook nihil was, wegens ik mentaal uitgeput was. werd op vele vlaken geconfron-
  teerd, i.v.m. ik invalide werd, met aanslepende vele dossiers en vele bijkomende onvoor-
  ziene complicaties.

  De gemeente voor kliko,s kosten toen ook 220 forfaitair per jaar en had er maximum 13 volle kliko,s per jaar, of betaalden voor 1 kliko 18,33 euro. Door dergelijke absurde situaties heb ik toen tot uiterste moeten bezuinigen, wegens vervolguitkering en 50 euro boven het minimum bevond en geen gemeentevrijstelling kreeg, maar door mijn argumentatie 5 jaren niet heb moeten betalen, tot ik verwittigd werd, dat ik 5 jaren alsnog gemeente taks diende te betalen, om de verjaring te stuiten. Dit had ik nooit verwacht, en was 2.300 euro ongeveer dat ik plots extra kon betalen. Dit was nu op het slechtste moment, dat ik hier plots met geconfronteerd werd, en kon het totaal niet meer verdragen, en heb noodzakelijke ander maatregelen moeten nemen, wegens ik hier al jaren en andere aanhoudende onvoorziene complicaties overspannen was, en mij in ziekelijke situatie bevond, en dit 5 jaren heb moeten ondergaan, en is begonnen met de absurde 3 facturen van de energie rekening en steeds verder financieel achteruitging, niettegenstaande ik tot uiterste absurde nihil bezuinigde, had totaal geen effect, door dergelijk toestanden, die mij volledig confronteerde, tot het absurde toe.

  Door al deze toestanden en zelf nog zonder inkomen gezet, om en bepaalde reden. De wet zegt ” indien u ontslag neemt u nog 26 weken moet blijven werken” totaal geen kennis van had, omdat ik zelf terecht ontslag had genomen, en eerst nog tijdelijk ander werk gezocht heb, via uitzendkantoor, en toen ook heel weinig werk was. Heb mij toen in 10 uitzendbureaus ingeschreven, en kende totaal deze wet niet. Deze wet is eigenlijk totaal hypocriet en niet relevant .t.o.v het nu al jaren onmogelijk is om rechtstreeks nog vast werk te vinden is, of alleen via uitzendkantoor. Ben hierdoor en nog vele bijkomenden onvoorziene complicaties steeds verder financieel zwaar geconfronteerd geweest, en hierdoor vele jaren overspannen geraakt. Gelukkig is dit nu minstens 10 jaar geleden, maar weet ondertussen hoe het allemaal in nadeel van de burgers wordt gerekend en ten kosten van steeds de vele nadelen, is mij wel al jaren bekend, en mij wel al langer duidelijker geworden. (Zij gelukkig, want het zou vanzelfsprekend gevonden worden, want wij weten niet beter, of het zou vanzelfsprekend zijn, of de normale gang van zaken zijn) is voor mij nu wel al vele jaren achterhaald.

Reacties zijn gesloten