De energie toekomst

By Tom Lassing / 28 november 2018

De landen België en Nederland lopen ver uiteen als het om het energie beleid gaat. Nederland had het geluk van het Groningse gas, daar waar België nog lang op kolen door is gegaan en later op kernenergie overstapte.
Jack Hoogland schreef al over het feit dat er weinig aandacht is voor de gevolgen van stappen die je neemt. Er is in Nederland nu een subsidie op zonneparken. Vervolgens komen er dus heel veel zonneparken en dan blijken we veel te veel energie op te wekken in de zomer terwijl we in de winter nog altijd een tekort aan energie hebben.
Wordt daar écht niet over nagedacht?
Het is immers te gek voor woorden. Je verschuift van crisis naar crisis op deze manier.
Ik denk zelf dat het wel degelijk doelbewust beleid is. Laat je alles zoals het is, dan komt er veel te laat verandering richting energie duurzaamheid en de transitie van fossiel naar duurzaam.
Nu zonne-energie dankzij de subsidie door de markt enorm is opgepakt, is er een probleem ontstaan. Dat is vervelend, maar het is nu ook noodzakelijk dat nieuwe probleem aan te pakken. Iets dat niet was gedaan als het probleem niet was ontstaan…
Wat zijn onze nieuwe problemen?

1. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk kan alle stroom niet aan.
2. We hebben veel te veel energie overdag in de zomer en veel te weinig energie in de wintermaanden.

Twee problemen die met enkele oplossingen tot het verleden kunnen behoren.
Die oplossingen zijn, lokale accu’s en grootschalige opslag van duurzame energie in waterstof.
Het is werkelijk prachtig dat we zo veel energie opwekken in de zomer. Het zou nog veel meer moeten worden, ALS we die energie maar zo kunnen opslaan dat we het in de winter kunnen gebruiken.
Nederland (en België) gaan er anders uitzien. We zullen er aan moeten wennen dat steeds meer gebouwen, daken, muren, geluidswallen en weilanden voorzien gaan worden van zonnepanelen.

En we zullen ons moeten realiseren dat er geïnvesteerd moet worden in waterstof fabrieken.
Nu is de vraag wat we richting die investering doen. Laten we dat over aan enkele extreem rijke ondernemingen die er nog weer rijker mee gaan worden, of gaan we deze financieren vanuit de overheid, zodat de winsten straks bijdragen aan de overheidsinkomsten?
Persoonlijk neig ik naar het laatste. We worden er immers als volk niet beter van als onze eigen energie de winst gaat worden voor extreem rijke ondernemingen.
Daarbij hoop ik dat de overheid zo slim is om inwoners heel bewust een kans te geven om mee te beleggen. Zo kunnen we dankzij de landelijke energie oplossing een passief inkomen genereren. Dat zou een prachtige manier zijn om het basisinkomen, dat er ook moet komen, aan te vullen. Er is steeds minder werk voor mensen en dat is prima als dan die mensen maar wel inkomen houden vanuit nuttige investeringen, zoals de energievoorziening.

Bron: BeursBox.nl

Leave a comment: