Een slimmer elektriciteitsnet

By Tom Lassing / 23 december 2017

Meer nog dan batterij technieken kan de elektriciteitssector profiteren van een betere verwerking op het elektriciteitsnet. Toen duurzame zelfopwekking van energie nog geen issue was, moest er altijd 100% extra capaciteit aanwezig zijn om extra vraag naar elektriciteit op te kunnen vangen. Met had dus letterlijk twee energiecentrales vol branden, terwijl er slechts capaciteitsvraag naar één was.
Toen kwam duurzaam. Er kwamen windmolens en er kwamen zonnepanelen. De eerste ‘beschuldiging’ aan duurzaam was dat het niets opleverde, want men moest toch de 100% capaciteit aanhouden.
Dat was heel even waar. Daarna wist men al snel met software de zaak zo regelen dat er op basis van die 100% extra toch serieus bespaard kon worden. De tweede centrale kon op een lager pitje gezet worden en waarom elektriciteitsbedrijven nooit zijn gaan klagen over al die zonnepanelen is puur vanwege het feit dat de bedrijven subsidie bleven krijgen alsof ze nog 100% bijstookten, terwijl ze dat al lang niet meer deden.
Zo konden ze hun winst blijven opvoeren. Ondertussen is de ontwikkeling van slimme software al zo ver dat ze extreem goed kunnen inschatten hoe groot de energievraag op ieder gegeven moment is. Ook weten ze heel goed wat de verwachte opbrengst is. Immers kunnen ze zonurenverwachting meenemen en het is slechts zelden een verrassing.
Tegenwoordig kunnen ze met 10% capaciteit boven de verwachte energievraag alles al opvangen. Door in de toekomst ook lokaal opslag in het elektriciteitsnet op te nemen kan lokaal ingrijpen bij een onverwachte piek makkelijk opgelost worden.
Big data is hier enorme belangrijk gebleken en het blijkt in staat te zijn om energieverwachting enorm goed te voorspellen.
Lokale opslag is straks belangrijk, maar het is ondertussen wel duidelijk dat er geen verrassende of nog onmogelijke batterij ontwikkeling nodig is om duurzaam goed binnen het elektriciteitsnet op te nemen. Dat is een goede zaak. Dan nog mag die volgende generatie batterijen en accu’s er komen, maar het is niet langer een absolute voorwaarde meer. Dat alles dankzij de software en de big data database gegevens. Het is een verrassende ontwikkeling, omdat we voor kort wel de overtuiging hadden dat er absoluut een volgende stap in de accu-techniek moest komen.
Zelfs een bedrijf als General Electric is verrast door de snelle ontwikkelingen. Ze gaan nu 20% van hun medewerkers ontslaan omdat er veel minder vraag naar hun fossiele energie is. Die vraag naar hun ouderwetse energie gaat nog veel sneller afnemen en het is de vraag of zo’n bedrijf zich wel op tijd weet te heruitvinden.

https://www.mooiebeursdag.nl

Bron: BeursBox.nl

Leave a comment: