Een vreselijke gedachte…

By Tom Lassing / 28 november 2018

De afgelopen 500 jaar zijn er grofweg 16 momenten geweest waarbij een dominante leidende natie in de wereld werd overvleugeld door een nieuw opgekomen macht. In 13 van de 16 gevallen werd het oorlog.
Als we dus kijken naar de huidige opkomst van China, dan is reëel gezien de kans groot dat er een oorlog komt.
We zijn immers aantoonbaar niet in staat om macht te delen en over te dragen zonder dat er een strijd over gevoerd wordt.
Nu is dat op zich al een enge gedachte, want nooit eerder zagen twee zulke machtige landen zich in deze situatie.
Het wordt echter nog één stapje erger.
De afgelopen 100 jaar waren de eeuw van de VS.
Veel mensen in de VS kunnen dan ook niet anders dan de VS overal op nummer één zien. Dat is niet reëel, maar vraag een Amerikaan welk land nummer één is in welk onderwerp dan ook en hij of zij zal USA zeggen.

Dat terwijl de VS nog maar in betrekkelijk weinig zaken nog echt de nummer één is. Een belangrijke nummer één post die ze onbetwist nog wel bezitten, is die van het machtigste leger.
Nu kom ik op mijn engste gedachte. Die militaire overmacht van de VS dreigt ten einde te komen. De tijd van 50 miljoen Chinese soldaten met ieder niet meer dan een oud geweer en een mes is voorbij. China is over slechts enkele jaren nu nummer één op technologisch gebied en dat zal zeker ook tot uitdrukking komen in hun wapens.
Wil de VS dus een kans houden op de nummer één positie van haar militaire apparaat, dan zal ze binnen twee jaar een oorlog moeten beginnen tegen China en het land in één keer zo’n klap geven dat het zich militair gezien niet meer kan herstellen.
Doet de VS dat niet, dan is uiterlijk in 2049 China de dominante partij op alle fronten, waaronder militaire macht.

Helaas is het zo dat er in de VS daadwerkelijk mensen zijn die denken dat de VS nu nog in staat is om China zo’n militaire slag te te brengen. De huidige president heeft enkele van die mensen om zich heen verzameld.
Hun macht is door de winst van de democraten in het congres afgenomen en deze hardliners voelen zich nu ook in eigen land in een hoek gedrukt.
De grote vraag is of hun angst voor China zo groot is dat ze liever een derde wereldoorlog uitlokken dan dat ze accepteren dat de VS over dertig jaar op alle fronten overvleugeld zal zijn door China.
Als die angst voor China zo groot is, dan kunnen ze niet wachten. De VS wordt iedere dag zwakker en China wordt iedere dag sterker. Het kantelpunt waarop ze beide min of meer even machtig zijn is militair gezien nog niet bereikt, maar ook dat zit er aan te komen.

Bron: BeursBox.nl

Leave a comment: