Europa is technisch failliet, alleen Europa wil het nog niet weten

By Tom Lassing / 8 maart 2012

kaartenhuisAls je je schulden alleen nog maar kan betalen met nieuwe schulden en het totaal aan schulden is zo groot, dat niemand nog verwacht dat je ze ooit nog zal aflossen, dan moet je toch onderhand gaan onderkennen dat je een probleem hebt.
Europa is zo lang rijk geweest, dat ze tot op de dag van vandaag ermee weg komt.
Toch begint de rest van de wereld steeds duidelijker te zien dat het in Europa allemaal een monetaire leugen is.
Natuurlijk is er wel waarde in Europa. Die bestaande waarde valt echter in het niet bij de schulden en verplichtingen die vooral bij de overheden, maar ook bij de banken steeds verder worden opgebouwd.
Banken hebben op hun balans bezittingen staan die nog slechts een fractie waard zijn van waarvoor ze in de boeken staan. Overheden hebben niet alleen onhoudbare schulden, maar hebben bovendien enorme verplichtingen die jaar op jaar alleen maar groeien. Zo is alleen het onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels al een enorm bedrag. Ook hebben we een duur leger een enorm ambtenaren apparaat en natuurlijk zijn er de uitkeringen die een enorme wissel op de begroting trekken.
Pensioenfondsen hebben in het verleden geld moeten teruggeven aan de bedrijven omdat ze volgens de toenmalige politici te rijk waren. Nu kijken dezelfde pensioenfondsen tegen tekorten aan omdat de rente kunstmatig laag gehouden wordt en mede daardoor hun bezittingen te weinig renderen.
De Nederlandse Staat moet 1,5% bezuinigen om in 2012 op ‘slechts 3%’ begrotingstekort uit te komen. Zelfs als het lukt houdt het in, nog weer 3% meer schuld erbij…
Zelfs voor Nederland, dat er in Europa nog goed voorstaat, is 1,5% bezuinigen al bijna onmogelijk. Er zijn gewoon te weinig posten waarop de overheid nog kan bezuinigen. De rest zijn ‘vaste’ verplichtingen. Datzelfde Nederland zegt tegen Griekenland dat ze 20% moet bezuinigen. Je weet dan toch dat het onmogelijk is?
Er is één oplossing voor Europa… Dat is defaulten op haar schulden!
Europa gaat slechts 50% van haar schulden aflossen. De rest van de schulden wordt door inflatie een stuk minder waard. Daarmee zou Europa weer boven Jan kunnen komen, maar hoeveel bedrijven en andere landen zouden er blijvende schade door oplopen?
In feite is het simpel. Je had als schuldverstrekker nooit zo stom moeten zijn om zo ontzettend veel geld te verstrekken aan landen die er zo slecht voorstaan.
Vervelend zou bij deze oplossing zijn dat voor pensioenfondsen dan enorme bedragen gaan verliezen. Zo veel dat van een volledig uit te keren pensioen dan geen sprake meer kan zijn. Gepensioneerden zouden er enorm op verliezen, maar ook de werkenden kunnen het vergeten dat ze ooit nog een volledig pensioen gaan genieten.
We kunnen natuurlijk ook hopen dat de wereld blijft geloven dat Europa er bovenop komt. In feite de weg die politici nu kiezen. Wie weet lukt het…
En zo niet, dan wordt het bovenstaande een realiteit zonder dat er nog een keuze is. De ‘schuld’ is dan ‘de economie, het kapitalisme, het socialisme, China, de speculant, de bankiers, Oost Europa, Zuid Europa, Polen, Rusland… alles behalve de politiek die het heeft laten gebeuren.

2 comments

Leave a comment: