Historische deal in Midden Oosten

By Tom Lassing / 13 december 2013

We zijn steeds bang geweest dat de volgende oorlog over water zou gaan. Wie had kunnen bevroeden dat de definitieve vrede wel eens door water zou kunnen worden bewerkstelligd?
Israël, de Palestijnse staat en Jordanië hebben een deal gesloten om water uit de Rode zee naar de Dode zee te pompen.
Een deel van dit Rode zee water kan ontzilt worden en dienen voor de irrigatie van akkers in de drie landen.
Het gevolg zal zijn dat de productie van de landbouw zal stijgen en dat als gevolg daarvan de welvaart lokaal enorm kan stijgen.
Welvarende mensen willen geen oorlog voeren…
Het is dus bijzonder goed nieuws dat ze eindelijk tot de conclusie komen dat samenwerken meer gaat opleveren dan oorlog blijven voeren.
Natuurlijk zal niet alles in één keer pais en vree zijn, maar het is wel een enorme eerste stap die meer aandacht zou mogen krijgen dan de vermelding op pagina 13, achter zes pagina’s met informatie over de begrafenis van Nelson Mandela.
Overigens zal het water uit de Rode zee ook de redding van de Dode zee zijn. Er is uitgerekend dat zonder extra water deze zee binnen 35 jaar droog zou vallen.
De pijpleiding wordt 180 kilometer lang en zal jaarlijks 80 tot 100 miljoen kubieke meter water vervoeren.
De Dode zee verliest ieder jaar zo’n miljard kubieke meter water. Het extra water vanuit de Rode zee is derhalve niet genoeg om dat verlies goed te maken. Wel zal de verdroging vertragen omdat men minder water uit de Dode zee nodig gaat hebben. Uiteindelijk zal heel de omgeving van de Dode zee “groener” kunnen worden en vandaaruit meer water vast kunnen  houden. Ook dat is gunstig voor de Dode zee. Het groen maken van het land rondom de Dode zee is niet onmogelijk omdat er vroeger ook heel veel natuur te vinden was. Een permacultuur project in Jordanië liet enkele jaren geleden al zien dat in drie jaar tijd een landgoed zo groen was dat beekjes zelfs midden in de zomer nog water hadden stromen. Zonder de planten er omheen zouden die beekjes al in mei droog staan.
De Dode zee is nog te redden, maar er is wel meer nodig dan deze pijpleiding. Dit akkoord kan wel eens de eerste échte stap naar vrede worden.

Bron: BeursBox.nl Historische deal in Midden Oosten

Leave a comment: