Hoe verloopt een crisis

By Tom Lassing / 11 december 2013

Een goede naam komt te voet, maar gaat te paard. Als oud cavalerist is het een uitspraak die erg dichtbij ligt.
Het werkt zo ook met de economie. Een goede economie bouw je met veel moeite heel langzaam op. Een crisis komt echter als een dief in de nacht en slaat snel en hard toe.
U leest ongetwijfeld ook over doemscenario’s vanwege de enorme hoeveelheid aan toegenomen Dollars, Euro’s en andere valuta.
Aan de andere kant merkt u er persoonlijk nog weinig van.
Dat sust ons in slaap als een kikker in langzaam warmer wordend water.
Wat is ‘lang’ als het om een crisis gaat? De economie deed er van 1946 tot bijna op heden over om te worden zoals ze is. De reële inkomensgroei is eigenlijk al in de jaren zeventig tot staan gekomen. Per gezin is gemiddeld genomen het inkomen daarna niet meer gestegen. Wel hebben we veel meer ‘leuke dingen’ gekregen. De techniek en technologie bracht ons na de jaren tachtig Internet, Smartphones, computers en digitale TV. Prachtige dingen die deels het leven aangenamer, maar ook makkelijker maken. We hebben meer spullen, maar minder koopkracht.
Rijker werden we gemiddeld genomen uiteindelijk niet. Het voelt echter wel zo en dat is een goede zaak.
We zien nu dat er op dit vlak keihard een kentering zichtbaar wordt. Het inkomen per gezin neemt in bedragen nog wel toe, maar de koopkracht neemt steeds duidelijker af. We komen nu gemiddeld genomen niet meer serieus aan sparen toe. Weliswaar is het gespaarde totaal bedrag groter dan ooit, maar de koopkracht daarvan neemt per jaar procenten af.
We kijken economisch gezien alleen maar naar geld. Zouden we ook naar zaken zoals geluk en gezondheid kijken, dan zien we naar mijn idee geen vrolijk makend beeld.
We noemen het welvaartsziektes, maar in feite worden we simpelweg vergiftigd met door producten van wereldwijd opererende ondernemingen die niet veel verantwoording richting onze gezondheid schuldig zijn.
Monsanto, maar ook Apple en Samsung, Shell en ook Ahold komen met producten die ronduit slecht voor onze gezondheid zijn.
Gemanipuleerd voedsel, (wifi)straling, vervuiling, gifstoffen, het lijkt wel alsof alleen geld en winst er nog toe doet.
Hoe verloopt een crisis? Een mooi voorbeeld is de prijs voor olie. Als de vraag naar olie stijgt van 98% van de beschikbare productie capaciteit naar 99%, dan is er maar 1% vraagstijging nodig om de koers van olie met 35% te doen stijgen.
Een groei van 99% naar 100% van de productiecapaciteit is ook weer slechts 1% meer vraaggroei, maar de koers van olie kan op dat moment wel eens 100% stijgen.
Andersom gaat het ook heel hard. Een teruglopende vraag van slechts 1% kan de prijs van olie doen halveren.
Dat lijkt dan mooi, maar de gasprijs is aan de olieprijs gelinkt en de Nederlandse overheid heeft haar budget opgehangen aan de gasprijs. Zou dus de economie een kleine vermindering van de vraag naar olie opleveren, dan hakt dat er elders keihard in.
Ze ook met de beurs. De pensioenfondsen hangen enorm aan de stand van de beursindex. Als die stijgt, dan gaat het heel snel weer goed met de pensioenfondsen en de portefeuille van de banken. Maar als we de beurs even zien dalen, dan hakt dat er ook weer stevig in. We zijn met handen en voeten gebonden aan olie- en beurskoersen.
Je kan op je vingers natellen dat dit fout moet gaan.
Er worden enorme hoeveelheden extra geld in de economie gebracht waardoor de kans op geldontwaarding enorm toeneemt. Er hoeft maar weinig te gebeuren om overheidsbudgetten of pensioenfondsen weer in een crisis te storten.
Het voelt misschien nu nog wel goed aan, maar we weten uiteraard allemaal wel dat dit feest niet kan voortduren.
Ik weet niet wanneer het mis gaat, maar van 1946 tot 1974 was er groei. Daarna was er qua inkomen gemiddeld geen groei meer, maar we voelden ons rijker omdat we meer konden kopen door de enorme technologische sprongen die gemaakt werden.
En nu komt de kentering. Duurt het een jaar voor we het serieus voelen, duurt het tien jaar? Tien jaar zou over de tijd bezien helemaal niet extraam snel zijn, maar tien jaar is op een mensenleven al een enorme tijd. Dat maakt dat we het wel luchtig opnemen. Ten onrechte, want de crisis gaat hard toeslaan en Euro en Dollar zullen veel minder koopkracht laten zien. Het bezitten er van gaat heel veel geld kosten. Relatief gezien zal de crisis waarschijnlijk uiteindelijk kort en heftig zijn, ten opzichte van de enorme tijd die het nam te groeien tot waar we enkele jaren geleden waren gekomen. Of de crisis al in 2008 is begonnen, of in feit enu nog moet beginnen, dat kan pas later bezien worden. Voor de meeste mensen moet de crisis nog beginnen. Voor mij persoonlijk begon deze in november 2011 en dat had mede te maken met de val van de koers van vooral zilver. Immers had ik net daarvoor het grootste deel van mijn goud al verkocht. Wanneer begon u de crisis te voelen?

Bron: BeursBox.nl Hoe verloopt een crisis

1 comment

Leave a comment: