Risk monitor financiële markt

Wall Street veteraan Art Cashin gebruikt onderstaande grafieken als risk monitors.

Hogere rentes hebben een drukkend affect op de aandelenmarkten. Door de zeer lage rentes wordt er meer belegt in aandelen omdat dat rendement oplevert. Geld bij de bank parkeren kost geld omdat het te ontvangen rente percentage lager is dan de inflatie percentages. Het beleggen in schatkistpapier is meestal een indicator voor de vlucht naar veiligheid.  Daarom wordt onderstaande grafiek  scherp in de gaten gehouden want een stijging van deze grafiek geeft druk op de aandelen koersen in het algemeen.

Een andere rente die in de gaten gehouden wordt is de prime rate, Jim Rogers refereert daar af en toe naar als trigger voor een trend wijziging.
Yield on the 10-year Treasury note

De olieprijs is een andere grafiek om  bij te houden voor her algemene marktbeeld. Zeker als er spanningen komen in olieproducerende gebieden ( Irak, Iran & ISIS) en transport routes van energie (bv Syrië en Suezkanaal) .
Olieprijs ontwikkeling

Als derde de goudmarkt waar mensen in vluchten zodra ze denken dat er radicale veranderingen staan te gebeuren waardoor fiat geld onder druk zou komen te staan.  Beleggers maken zich dan zorgen over het  behoud van hun vermogen in plaats van het rendement op hun vermogen.
Goudkoers signalen

 

Het artikel met interview vind u hier: http://www.fuw.ch/article/the-first-thing-i-look-for-is-the-exit-sign/