Statistical Review of World Energy

By Tom Lassing / 21 juni 2015

Bron: BP
Alweer voor de 64e keer heeft BP een rapport gemaakt over hoe we in de wereld energie gebruiken. Dit rapport gaat over het verbruik in 2014.
Het is waarschijnlijk geen verrassing, maar het gebruik was weer hoger dan voorheen en wel in ALLE soorten energie.
Er komen meer mensen bij op de wereld, maar ook gemiddeld blijven we meer energie gebruiken.
De groei van de Co2 emissie gaat minder snel. Maar ze groeit nog wel.
De groei van het energieverbruik komt voor rekening van de groeilanden. Vooral China (+2,4%) is er debet aan. Europa (-3,9%) en Japan (-3%) verbruikten minder energie, de VS verbruikte meer energie. In de EU is het gebruik van energie terug naar het niveau van 1985. Het KAN dus wel om minder te gaan verbruiken! In India was de groei het grootst met een plus van 7,1% in 2014.
In totaal verbruikten we in de wereld 0,9% meer in 2014 dan in vorig record jaar 2013.
De snelheid van de groei van het verbruik neemt af. De afgelopen tien jaar was de groei van de consumptie gemiddeld 2,1% per jaar.
In de groeilanden groeide de consumptie in 2014 met 2,4%. Ook dat is lager, want over de afgelopen tien jaar was de groei gemiddeld 4,2%.
Opvallend is dat nucleair een bovengemiddelde groei kende. Opvallend, omdat Japan en Duitsland juist af wilden stappen van deze vorm van energie. Japan is ondertussen teruggekomen op dat besluit.
Olie is de belangrijkste bron van energie en is goede voor 32,6%. Dit percentage is al 15 jaar aan het dalen.
Het gebruik van steenkool nam wereldwijd met 0,4% toe. Het percentage is nu 30% van het totale energieverbruik. Dat scheelt dus niet zo veel ten opzichte van olie.
Nucleair was er een 1,8% wereldwijde groei. Voor het eerst sinds 2009 zag deze sector haar omzet groeien. Zuid Korea, Frankrijk en China waren de boosdoeners. België, Japan en Engeland verbruikten minder. Nucleair is goed voor 4,4% van het totale wereldverbruik aan energie.
Hydro-energie (waterkracht) groeide wereldwijd met 2%. Vooral droogte in Brazilië (-5%) zorgde er voor dat daar minder energie werd opgewekt.
In totaal wordt wereldwijd 6% van de energie duurzaam opgewekt. Een belachelijk klein percentage. 10 jaar geleden was het nog slechts 0,9%. Het percentage groeit dus wel snel. In China was de groei van duurzaam procentueel het grootst, namelijk 15,1%. Windenergie nam wereldwijd met 10% toe. De groei lag slechts op de helft van de tienjarige groei. De snelheid van de duurzame opwekking is wereldwijd enorm aan het afnemen.
Zonne-energie groeide overigens in 2014 met 38,2%. We zien als beleggers die groei niet terug in de winsten van de fabrikanten. De groei gaat ten koste van bedrijfswinsten. Die zijn er immers in die sector bijna niet.
Windenergie opwekking is wereldwijd jaarlijks goed voor omgerekend 14,8 mtoe. Wetende dat we dagelijks 85 mtoe verbruiken in de wereld, is het dus een druppen. Zonne-energie is jaarlijks goed voor 11,6 mtoe. Met alle duurzame energie uit alleen zon en wind kunnen we de wereld momenteel dus slechts enkele uren per jaar van stroom voorzien.
Bio-energie is goed voor jaarlijks 4,9 mtoe. De groei van bio-energie was het grootst in Indonesië (+40,4%) en Argentinië (+30,9%).
Meer informatie vindt u hier

Bron: BeursBox.nl Statistical Review of World Energy

Leave a comment: