Tot hoeveel mag ING Bank vragen?

By Tom Lassing / 8 december 2013

Ik kreeg onderstaand bericht toegestuurd:
“ING Bank stuurt alle klanten met een beleggingsrekening (ook als daar niets op staat) een vragenlijst met dwingende en impertinente vragen over mogelijke betrokkenheid bij de VS.
Niet alleen wil ING weten of de klant zelf bindingen met de VS heeft, ook moeten klanten melden of zij ergens op de wereld een beleggingsadviseur hebben die bindingen met Amerika heeft. Indien zij een beleggingsadviseur hebben waarvan zij de nationaliteit niet kennen dienen ze die te achterhalen.
Een en ander lijkt de grens van het recht op private levenssfeer te overschrijden. ING vergaart zo meer informatie over haar klanten dan binnen de Nederlandse jurisdictie noodzakelijk is. Door te vragen of de klant zich financieel laat adviseren door iemand met een Amerikaanse nationaliteit krijgt ING zelfs te weten met wie haar klanten buiten ING over hun financiën spreken. Dit gaat uiteraard veel te ver. De klanten worden bovendien gedwongen niet alleen hun eigen privacy maar ook die van derden te schenden.
Als reden voor bovenstaande “aanvullende identificatie” voert ING “Amerikaanse wet en regelgeving” aan. Wat Nederlandse klanten van een Nederlandse bank daar mee te maken hebben is de vraag. Het invullen van het formulier is niet op vrijwillige basis. Bij “ja” invullen of bij niet invullen van het formulier dreigt impliciet de sanctie dat ING de beleggingsrekening opzegt.
Wij hebben een brief aan het college Bescherming Persoonsgegevens geschreven met de vraag of ING met haar dwingende vragen binnen het kader van de privacywetgeving blijft.”
– Ik kan me vanuit ING Bank indenken dat ze het willen weten. Immers is de Amerikaanse overheid bezig om enorme boetes bij banken te leggen, alleen maar omdat een enkele klant een binding met Amerika kan hebben. Het is een soort belasting die Amerika de wereld oplegt. ING Bank wil blijkbaar haar banden met Amerika doorsnijden om zo ook geen risico te lopen op de belachelijk hoge boetes van Amerika.
Meerdere bedrijven en banken doen dat al. Bij Euro Pacific Bank waren ze echter al slimmer. Daar mag je geen klant worden als je een relatie met Amerika hebt. Zo valt deze bank dan ook niet onder het regime van Amerika. Een duidelijke keuze alleen daar is de keuze vooraf bij de poort al duidelijk gemaakt.
Overigens vind ik het verbreken met de link met Amerika op zich een goede zaak. De Amerikaanse wetgeving is pertinent niet beter of eerlijker. Sterker nog, ik zou willen stellen dat die wetgeving juist enorm oneerlijk is en alleen maar dient om Amerika rijker te maken. Amerika is met hun wetgeving chantage aan het plegen. Je moet aan hun voorwaarden voldoen, inzage in je databases geven en  lokale privacy wetgeving overtreden en anders krijg je als bedrijf boetes. Ieder weldenkend mens en bedrijf zou dus moeten kiezen de link met zo’n dictatuur te verbreken. Ik ben het dus in principe wel eens met ING Bank, alleen de vraag is of je het wel mag vragen aan je bestaande klanten… En daar zit een bottleneck. Privacy wetgeving en de wens de link met Amerika door te snijden.
De oplossing is mogelijk om de vraag om te bouwen naar een eis.
ALS u een link heeft met Amerika, dan moet u uw producten opzeggen, of de link met Amerika doorsnijden.
Zo komt de privacy niet in de verdrukking maar het blijft niet leuk voor klanten die het betreft.

Bron: BeursBox.nl Tot hoeveel mag ING Bank vragen?

Leave a comment: