Veranderingen in energieverbruik

By Tom Lassing / 20 januari 2016

In Zwitserland heeft men een uitgebreide studie gedaan naar hoe men in 2000 energie verbruikte en waar men graag in 2050 wil staan.
Opvallend is dat men in 2000 nog 200 PJ in olie stookte, daar waar dat in 2050 nog maar 20 PJ mag zijn.
Het verbruik van elektriciteit zal tussen 2000 en 2050 amper veranderen.
De hoeveelheid aardgas zal halveren van 90 PJ naar 45 PJ.
In 2000 verbruikte men 160 PJ benzine en dat zal in 2050 teruggebracht zijn naar nog slecht 10 PJ. Diesel gaat in die periode terug van 60 PJ naar 22 PJ.
In 2000 was er nog geen sprake van biogas. In 2050 zal het aandeel met 30 PJ deze brandstof op de nummer drie positie zetten. Op nummer vier komt dan zoiets als omgevingswarmte. Iets dat in 2000 nog amper gebruikt werd.
Het totaal aan verbruikte energie gaat van 780 PJ terug naar 450 PJ. De piek in gebruik lag in 2010, toen 830 PJ bereikt werd.
Omgevingswarmte zal vooral bij de verwarming van woningen een grote rol gaan spelen. Ook biobrandstoffen zullen daar toonaangevend worden. Samen met zonne-energie zullen deze energie soorten er in 2050 goed zijn voor 80% van de brandstoffen die nodig zijn om woningen mee te verwarmen.

In de huidige economische theorie is het zo dat meer energie verbruik een hogere welvaart aangeeft.
Het lijkt me zonneklaar dat die economische wetmatigheid losgelaten zal moeten worden, willen we de toekomst overleven. Niet alleen is zuiniger met energie omgaan ook veel goedkoper, maar in feite zou de link met de economische welvaart er niet meer moeten zijn als eenmaal een bepaald niveau van aanwezige energie bereikt is. Ja, het is belangrijk dat energie in ruime mate en betaalbaar aanwezig is.
Genoeg moet op een gegeven moment echter wel genoeg zijn. Is Amerika rijker omdat de Amerikaan een grotere benzine slurpende auto rijdt? Of ben je in Europa in feite met zo’n grote auto in feite armer, want je rij ervaring is veel minder positief dan in het ruim opgezette Amerika. Onze wegen zijn nu eenmaal smaller en parkeerplaatsen zijn kleiner. Hoe fijn is het dan om een enorme auto te rijden?

www.energiestart.nl

 

Leave a comment: