Verschil goud en euro

Volgens bepaalde analisten is goud oninteressant, want je kan het niet eten… Nu, ik daag u uit om euro’s te eten…
Dat argument tegen goud slaat echt helemaal nergens op. Daarbij is het ook nog eens niet waar. Goud kan je wel eten en volgens sommigen is het nog gezond ook. Ik heb ook nog een fles bubbels met goud er in staan.
Het zou daarbij ook geen geld zijn. Mijn tegenvraag is, is de euro dan wel geld?
Ik denk namelijk van niet. De euro is immers een schuld. Het is een schuld aan de eigenaar/uitgever van die euro.
U bent helemaal geen eigenaar van de euro die u in uw portemonnee heeft. U mag deze euro nu gebruiken, maar iedere euro die bestaat, is een schuld aan de uitgever van die euro. De ECB is de uitgever. Wie zit er achter de ECB? De BIS. Wie zit achter de BIS? Daar zitten de rijkste bankiers ter wereld achter, de Rothschilds en hun schatrijke ‘vrienden’.
Goud is een bezit en de euro is een schuld.
Wat is dan geld?
In feite moeten we daarvoor gaan definiëren wat geld precies zou moeten zijn.
Samen kunnen we dan bepalen wat geld is.
Die dialoog over geld is nooit gevoerd. We zijn geconfronteerd met het gegeven dat bankiers munten en biljetten uit gaven die op een gegeven moment geen enkele dekking meer hadden.
Dat was makkelijk want daarmee konden politici onbeperkt geld creëren om hun beloftes nog een beetje waar te maken, maar het was vooral handig voor de banken omdat die daarmee een enorme hoeveelheid aan schulden aan ons kon verstrekken.
Let wel, dat heeft onze economie en onze rijkdom veel goed gedaan. Als we die vrijheid niet hadden gehad, dan had de wereld er heel anders uitgezien. Er is echter een probleem. Dit systeem van steeds meer schulden is eindig.
Het feest is een keer over en wat dan…
Moeten we wachten tot het systeem klapt, of gaan we vooraf maatregelen nemen en het geldsysteem aanpassen en misschien liever nog compleet veranderen?
Als we kiezen voor aanpassen, wordt het dan een beetje bijsturen om het einde uit te stellen, of gaan we liever over op een systeem dat logischerwijze veel minder kans maakt om eindig te zijn?
De eigenaren van het huidige systeem hopen ons de kleine aanpassing op te kunnen dringen. Hun rijkdom heeft alles te maken met hun macht om schulden aan ons te scheppen. Pappen en nathouden is hun beste optie om rijk en machtig te blijven.
Verwacht van hen dan ook geen voorstellen om hun kip met de gouden eieren te slachten.
We zullen het dus zelf moeten doen. In mijn ogen doen we dat het beste door het creëren van een alternatief naast de euro.
We moeten in feite met een nieuwe eerlijke munt met onderliggende waarde de concurrentie aangaan met die euro. Via die weg kunnen we de euro dan uiteindelijk verslaan. Dat laatste is uiteindelijk dan zo lastig niet. Het euro systeem kent zo veel weeffouten dat het slechts de vraag is wat uiteindelijk dit systeem of die munt zal doen klappen.
Als we dan geen alternatief hebben, dan leggen de bankiers ons simpelweg nog weer een door hen verzonnen munt op.
Het is tijd om dus actief te worden. Als we dat niet massaal gaan inzien, dan zijn we straks ook veel gelijker, namelijk allemaal even arm. Alleen de bezitters van veel andere zaken dan geld profiteren van een val van de euro. De middenklasse heeft haar bezit vooral in euro’s. Die middenklasse is dus extreem kwetsbaar voor een falen van de euro.

Bron: BeursBox.nl