Welvaart verdeling

By Tom Lassing / 1 februari 2019

De extreem rijken in de VS zijn enorm bang voor hogere belastingen. In hun ogen zou dat funest voor de samenleving en de economie zijn. Een hogere belasting voor de extreem rijken zou een exodus van die rijken naar andere delen van de wereld gaan betekenen.
Het is complete BS.
De grootste welvaartsgroei in de VS was er toen de rijken er 91% belasting moesten afdragen. Ondanks die extreem hoge belasting op hun inkomen werden ze schatrijk en Amerika werd een rijke samenleving waarbij een groot deel van de bevolking in de rijkdom meedeelde.
Gaandeweg kregen die extreem rijken meer politieke macht en daalde hun belastingdruk.
Wat gebeurde er:

 • De groei nam enorm af, maar een steeds groter deel van de bevolking verviel in armoede. De middenklasse, die zo geprofiteerd had van de economische groei, die werd kleiner en kleiner en dat kwam omdat ze steeds meer belasting moest betalen omdat de rijkere bovenklasse dat niet langer deed.
  De verschillen tussen rijk en arm namen zo ver toe dat de rijken nu in een compleet ander Amerika wonen.
  De gedachte dat die rijke Amerikanen massaal de VS zouden verlaten is waanzin. Ze vinden dat land veel te mooi en het is er heel veilig voor ze. Dacht je werkelijk dat het bangste volk ter wereld massaal naar elders zou trekken met hun geld? Ik geloof daar niet van. Zelfs al zou dat echter zo zijn, hoe erg is dat? Ze betalen nu al vrijwel geen belasting in de VS. Hij bijdrage aan de samenleving is heel gering ten opzichte van de rijkdom die ze hebben.
  Daarom zou die hogere belasting niet eens een discussiepunt moeten zijn.
  Die moet er gewoon komen.
  Het belangrijkste voor de economie is namelijk een groeiende middenklasse. Die kan alleen maar groeien als de extreem rijken een deel van hun rijkdom afstaan aan de middenklasse. Die gaat kan meer uitgeven en daarmee steunen ze massaal de lagere klasse die uiteindelijk veel dienstenwerk moet doen voor de midden klasse.
  De rijken willen niet dat die waarheid duidelijk wordt. Hun idee is de trickle down economics. De geringe uitgaven in de maatschappij van de extreem rijken druppelt naar de rest. Nu, dat druppelen is veel te weinig. Het moet met bakken tegelijk en dat benodigde volume kan alleen een groeiende middenklasse veroorzaken. Zo simpel is het nu eenmaal.
  Laat u niet beetnemen door de woordvoerders van de extreem rijken. Hoe welbespraakt ze ook zijn. Zelfs een briljante economie cyclus voorspeller als Martin Armstrong is wat dit onderwerp betreft een woordvoerder voor de extreem rijken. Hij ziet zichzelf graag als onderdeel van de elite en laat zich maar al te graag met hen op de foto zetten. Dacht je dat hij hen op dit vlak zou afvallen? Dan zou zijn ego niet meer gestreeld worden via foto’s met beroemde ultra rijken en beroemde politici.
  Zijn stukje over Warren’s Wealth tax is in mijn ogen een schande.

Bron: BeursBox.nl

Leave a comment: